ENDSTATION SEHNSUCHT (A STREETCAR NAMED DESIRE)
ENDSTATION SEHNSUCHT (A STREETCAR NAMED DESIRE)

by Tennessee Williams
Schaubühne am Lehniner Platz, Berlin, 2009
With Jüle Böwe, Lea Draeger, Lars Eidinger, Jörg Hartmann, Eva Meckbach, David Ruland, Gerdy Zint, Ulrich Hoppe, Elzemarieke De Vos, Vincent Redetzki.

P1080525.jpg
Screenshot 2019-08-06 at 00.59.48.png
P1080735.jpg
streetcar_prod-899.jpg
P1080753.jpg
streetcar7.jpg
streetcar_prod-1644.jpg
P1080790.jpg
P1080813.jpg
P1080819.jpg
P1080919.jpg
P1090017.jpg
pxl_9453be1565ad17f82a4cebbe747630f7.jpg
street-dress-1.jpg
street-love.jpg
streetcar_prod-1608.jpg
streetcar_prod-421.jpg
streetcar_prod-528.jpg
streetcar_prod-564.jpg
streetcar_prod-888.jpg
streetcar_prod-1048.jpg
streetcar_prod-1152.jpg
streetcar_prod-1180.jpg
streetcar_prod-1207.jpg
streetcar_prod-1408.jpg
Screenshot 2019-08-06 at 01.00.04.png
Screenshot 2019-08-06 at 01.00.21.png
Screenshot 2019-08-06 at 01.00.40.png
Screenshot 2019-08-06 at 01.00.52.png
Screenshot 2019-08-06 at 01.01.04.png
Screenshot 2019-08-06 at 01.01.14.png
Screenshot 2019-08-06 at 01.01.31.png
ENDSTATION SEHNSUCHT (A STREETCAR NAMED DESIRE)
P1080525.jpg
Screenshot 2019-08-06 at 00.59.48.png
P1080735.jpg
streetcar_prod-899.jpg
P1080753.jpg
streetcar7.jpg
streetcar_prod-1644.jpg
P1080790.jpg
P1080813.jpg
P1080819.jpg
P1080919.jpg
P1090017.jpg
pxl_9453be1565ad17f82a4cebbe747630f7.jpg
street-dress-1.jpg
street-love.jpg
streetcar_prod-1608.jpg
streetcar_prod-421.jpg
streetcar_prod-528.jpg
streetcar_prod-564.jpg
streetcar_prod-888.jpg
streetcar_prod-1048.jpg
streetcar_prod-1152.jpg
streetcar_prod-1180.jpg
streetcar_prod-1207.jpg
streetcar_prod-1408.jpg
Screenshot 2019-08-06 at 01.00.04.png
Screenshot 2019-08-06 at 01.00.21.png
Screenshot 2019-08-06 at 01.00.40.png
Screenshot 2019-08-06 at 01.00.52.png
Screenshot 2019-08-06 at 01.01.04.png
Screenshot 2019-08-06 at 01.01.14.png
Screenshot 2019-08-06 at 01.01.31.png
ENDSTATION SEHNSUCHT (A STREETCAR NAMED DESIRE)

by Tennessee Williams
Schaubühne am Lehniner Platz, Berlin, 2009
With Jüle Böwe, Lea Draeger, Lars Eidinger, Jörg Hartmann, Eva Meckbach, David Ruland, Gerdy Zint, Ulrich Hoppe, Elzemarieke De Vos, Vincent Redetzki.

show thumbnails